Рейтинг работодателей

Prestiż wśród pracodawców 2016

2016 Nazwa uczelni WSK
1 Uniwersytet Warszawski 100
2 Politechnika Warszawska 99.80
3 Uniwersytet Jagielloński 91.90
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 86.20
5 Politechnika Wrocławska 85.80
6 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 82.00
7 Politechnika Śląska w Gliwicach 77.60
8 Warszawski Uniwersytet Medyczny 75.40
9 Uniwersytet Wrocławski 75.00
10 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 73.50
11 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 73.40
12 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 71.50
13 Politechnika Poznańska 69.90
14 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 65.40
15 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 64.10
16 Uniwersytet Śląski w Katowicach 63.20
17 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 63.00
18 Politechnika Łódzka 61.50
19 Uniwersytet Łódzki 61.10
20 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 60.80
21 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 59.60
22 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 57.50
23 Uniwersytet Gdański 57.50
24 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 57.20
25 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 57.20
26 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 56.50
27 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 56.50
28 Politechnika Gdańska 55.40
29 Politechnika Częstochowska 54.50
30 Politechnika Koszalińska 54.40
31 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 53.10
32 Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego 51.90
33 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 51.40
34 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 51.20
35 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 51.10
36 Gdański Uniwersytet Medyczny 51.10
37 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 50.20
38 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 49.10
39 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 48.20
40 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 46.80
41 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 46.20
42 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 45.70
43 Politechnika Lubelska 44.70
44 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 44.50
45 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 43.30
46 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 43.20
47 Politechnika Opolska 42.70
48 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 42.30
49 Uniwersytet Rzeszowski 42.10
50 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 41.60