Рейтинги по типу ВУЗа

Uniwersytety 2016

2016 Nazwa uczelni 2015 2014 WSK
1 Uniwersytet Warszawski 1 1 100
2 Uniwersytet Jagielloński 1 2 98.20
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 82.30
4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72.10
5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 5 5 62.40
6 Uniwersytet Śląski w Katowicach 7 7 61.20
7 Uniwersytet Łódzki 6 8 59.40
8 Uniwersytet Gdański 7 6 56.10
9 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 9 9 54.90
10 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 10 10 50.10
11 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 11 11 46.20
12 Uniwersytet w Białymstoku 13 13 45.70
13 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 12 12 45.40
14 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 14 14 44.70
15 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 15 16 -
15 Uniwersytet Opolski 15 15 -
15 Uniwersytet Rzeszowski 15 16 -
15 Uniwersytet Szczeciński 15 16 -
15 Uniwersytet Zielonogórski 15 16 -
16 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 20 16 -
16 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 20 21 -
17 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 20 21 -

Uczelnie rolnicze 2016
2016 Nazwa uczelni 2015 2014 WSK
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1 1 100
2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2 2 99.20
3 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 3 3 99.00
4 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 4 4 89.10
5 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 5 5 80.30

Uczelnie techniczne 2016
2016 Nazwa uczelni 2015 2014 WSK
1 Politechnika Warszawska 1 1 100
2 Politechnika Wrocławska 1 2 94.60
3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 3 3 94.50
4 Politechnika Łódzka 4 4 74.20
5 Politechnika Gdańska 6 7 74.10
6 Politechnika Poznańska 5 5 72.20
7 Politechnika Śląska w Gliwicach 7 6 72.00
8 Politechnika Lubelska 11 12 59.60
9 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 9 8 56.10
10 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 8 9 55.70
11 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 10 10 55.40
12 Politechnika Częstochowska 12 11 54.00
13 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie 15 13 53.00
14 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 13 15 52.50
15 Politechnika Opolska 14 14 49.90
16 Politechnika Białostocka 17 15 -
16 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 15 15 -
16 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 17 18 -
17 Politechnika Koszalińska 17 18 -
18 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 20 21 -
19 Akademia Morska w Gdyni 20 21 -

Uczelnie ekonomiczne 2016
2016 Nazwa uczelni 2015 2014 WSK
1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 1 100
2 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2 2 90
3 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 3 3 89,9
4 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 4 4 76,7
5 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 6 5 66,7
6 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 5 6 66,1

Uczelnie medyczne 2016
2016 Nazwa uczelni 2015 2014 WSK
1 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 1 100
2 Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 2 99,7
3 Gdański Uniwersytet Medyczny 3 4 97,2
4 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 4 3 94,3
5 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 5 5 90,2
6 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 6 6 88,1
7 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 8 9 85,6
8 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 7 7 84,4
9 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 10 10 77,5
10 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 9 8 75
11 Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 11 11 54,5

Uczelnie pedagogiczne 2016
2016 Nazwa uczelni 2015 2014 WSK
1 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1 1 -
3 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 2 1 -
3 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 3 3 -
3 Akademia Pomorska w Słupsku - - -

Akademie wychowania fizycznego 2016
2016 Nazwa uczelni 2015 2014 WSK
1 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 1 2 -
1 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 3 2 -
2 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 3 2 -
2 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1 1 -
3 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 5 5 -
3 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach - - -